река дунав залез кораби плаване

ИА ППД – Русе: Нивото на река Дунав продължава да намалява

Нивото по целия фарватер на река Дунав остава критично ниско. Водните стоежи, отчетени от деветте хидрометричните станции на АППД сочат най-ниско ниво при пегел Оряхово минус 29 см от „кота нула“ с разлика за 24 часа минус 2 см.

Прогнозата е през следващите дни нивото на реката да продължава да намалява. Очаква се на 19 октомври 2018 нивото при Русе да спадне с още 4 см и да достигне минус 16 см.

Причината за това е липсата на валежи в последните 3 месеца по цялото протежение на реката. Маловодието е на лице и в Горен Дунав, където корабите престояват поради невъзможността да преминат участъка от Виена до Братислава. Ниските водни стоежи са характерни за този период от годината, вследствие на сушата от летния сезон.

Сподели: