аппд филм шеф директор

ИА ППД – Русе получи висока оценка за своята работа в Брюксел

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ получи изключително високо оценка за своята работа от представители на Европейската комисия (ЕК) и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA). Това се случи по време на провелата се среща в Брюксел на Направляващата група на приоритетна област 1а – вътрешни водни пътища от Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Високата оценка беше дадена въз основа на направения обзор на прогреса през последните три години. Постигнатите резултати включват доставените нови кораби (хидрографски и маркиращ), които са въведени в експлоатация през 2018 г. Чрез извършването на пилотни дейности за проучване на корабоплавателния път и маркиране се цели създаване на солидна и хармонизирана база данни за управленски решения относно последващи проекти и инициативи.

По време на срещата изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев сподели, че през април 2020 г. се очаква да започнат работа десетте автоматични хидрометеорологични станции, които ще бъдат монтирани в най-критичните места в общия българо-румънски участък на реката. През април 2020 г. също ще бъде налична прогноза за водните нива за 5 дни за станциите Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра, а националната система за управление на водния път (WAMS) следва да бъде разработена до края на м. юли 2020 г.

В Брюксел се състоя и среща на Направляващия комитет и Борда на съветниците по проект FAIRway Danube, който се състои от представители на ЕК от Генерални дирекции „Мобилности транспорт“, „Регионална и селищна политика“, „Околна среда“, „Политика за съседство и преговори за разширяване“, Европейската инвестиционна банка, Комисии за р. Дунав и р. Сава, международни организации, свързани с корабоплаването по вътрешните водни пътища и други заинтересовани страни.

За подобрените условия за корабоплаването значително допринесоха и извършените драгажни дейности през 2019 г., като се достигнаха оптимални дълбочини в трите най-критични участъка Батин, Белене и Вардим.

сн. Архив

Сподели: