Ивайло Доков ще бъде новият общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Борово

С Решение № 86-МИ/06.11.2023 г. ОИК-Борово е обявила за избран за кмет на Община Борово Валентин Панайотов Великов от листата на  ПП „ГЕРБ“.

С Решение № 74 от 30.10.2023г. на ОИК-Борово Валентин Великов е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на същата партия.

Съгласно т. 1, изр. 2 на Решение № 2865-МИ/04.11.2023 г. на ЦИК „Когато кандидат за кмет, който е обявен за общински съветник след приключване на първия тур, бъде избран за кмет на втори тур, ОИК с решение го заличава от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявява за избран за общински съветник следващия кандидат, включен в списък „А“ или списък „Б“ на листата на съответната партия, коалиция или местна коалиция“.

Съгласно Решение 74-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Борово следващият в листата за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“ е Нели Будьонова Димова, списък Б.

Постъпило е  заявление с вх. №  175/08.11.2023 г. от Нели Будьонова Димова, избрана за общински съветник в Общински съвет – Борово от листата на  ПП „ГЕРБ“, с което заявява отказ да встъпи в правомощията на общински съветник и желае да бъде заличена от списъка на избраните общински съветници.

С Решение 90-МИ от 07.11.2023г. на ОИК-Борово Нели Будьонова Димова е обявена от ОИК–Борово за избрана за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ“.

Съгласно Решение 74-МИ от 30.10.2023 г., ОИК – Борово следва да обяви за избран следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ – Ивайло Доков.

Сподели: