Иваничка Костова е един от носителите на званието „Дигитален посланик в час и клас“ през 2018 година

Иваничка Костова е един от носителите на званието „Дигитален посланик в час и клас“ през 2018 година

Първият национален конкурс на Дигитална Национална Коалиция(ДНК) е част от инициативата на Европейската комисия Degital Skills and Jobs Coalition. Основната цел на организацията е да привлече повече хора към новите технологии, да се постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал, включително в сферата на образованието. ДНК и МОН обявяват конкурс, който има за цел да отличи най-активните, ефективни, оригинални и креативни учители, които работят ежедневно за повишаване качеството на образованието като се възползват от силата и възможностите на дегиталните технологии. За званието „Дигитален посланик в час и клас“ през 2018 година са участвали 118 учители от цялата страна.

Иваничка Славова Костова е един от носителите на званието „Дигитален посланик в час и клас“ през 2018 година, която участва с презентация, в която демонстрира иновативност, креативност и компетентност при използване на новите технологии в помощ на образователния процес през последните 15 години (от общо 25 години педагогически стаж в това училище), работейки в тази област в ОУ „Иван Вазов“- Русе.

/ОУ „Иван Вазов“ – Русе/

Сподели: