Иван Белчев предложи 9 екологични мерки за инвестиционното предложение на Астра биоплант

Иван Белчев предложи 9 екологични мерки за инвестиционното предложение на Астра биоплант

Иван Белчев предложи 9 екологични мерки за инвестиционното предложение на Астра биоплант

След проведения разговор днес с инж. Казаков, представител на фирма Астра биоплант, разбрах, че процесът ще е херметически затворен и реално материалът и малкото количество химични съставки няма да имат взаимодействие с въздуха. Замърсяване се очаква единствено от котлите, които ще работят на газ, но това замърсяване може да се намали с допълнителни филтри. Може да се очаква локална миризма единствено от тяхната пречиствателна станция, но тя няма да се усеща извън територията ѝ. Това сподели днес Иван Белчев.

За да се гарантира обещаното чисто производство му предложих 9 екологични мерки, посочи още Белчев. Те са:

1. Допълнителни филтри за котлите, които ще работят на природен газ
2. Датчици за измерване на химични съединения, които се използват в производството и за фините прахови частици, излизащи от котлите. Данните да са публично достъпни в интернет и да има архив.
3. Датчици на изходната тръба към р. Дунав, въпреки че изходният материал ще е преминал през пречиствателна станция. Данните да са публично достъпни в интернет и да има архив.
4. Граждански контрол чрез видеонаблюдение 24/7 на изходната тръба и на приемането на материал, всичко това осветено през нощта. Достъпно в интернет.
5. Надграждане на технологията, в посока екологично чисто производство
6. Засаждане на дървета на празните места на всички територии на Астра биоплант и свързаните с Булмаркет фирми – дърветата са естествен филтър
7. Изграждане на диги за намаляване на риска от наводнения, идващи от високото ниво на Дунава
8. Двойна защита на покривните конструкции при ураганен вятър
9. Да се предвиди частна пожарна в района на КТМ, заради многото предприятия, които се намират там.

Важно е инвестиционните намерения на всички фирми да минават първо през обществено обсъждане, за да може още в процеса на проектирате да се вземе предвид нашата позиция, свързана с екологията и бъдещото развитие на региона, посочва Белчев.

Всяко едно производство, което не отговаря на екологични критерии на гражданите ще бъде спирано, докато не се решат проблемите му. А тези, които не слушат гражданите още на етап проектиране, никога няма да им се позволи да изградят предприятие потенциален замърсител, казва авторът на предложението Иван Белчев и екип от граждани.

Сподели: