Иван Белчев представи 11 предложения за Общинския бюджет на Русе за 2021

Иван Белчев представи 11 предложения за Общинския бюджет на Русе за 2021

11 предложения за Общинския бюджет на Русе за 2021, изготвени от мен и екипа ми, представи Иван Белчев.

1. Поддържане на уличното осветление по бул. Христо Ботев и по бул. България. Да се започне в частта на кръстовищата. Разбира се да не се забравят и всички други по-малки улици.

2. Поставяне на ограничителни камъни (или колчета), които да спират колите да влизат в зелените площи на новата част на кея. След последния снеговалеж се виждат следи на гуми в полянките.

3. Пускане отново в експлоатация на подземни паркинги, собственост на Община Русе. Пример за това е подземния паркинг до спирка СБА. Да се предвиди терен в Широк център за изграждане на няколко етажен паркинг.

4. Предвиждане на синя зона за паркиране в центъра, но при условие, че живущите ще продължават да паркират безплатно и без допълнителна годишна такса. Единствено да се таксува за еднократен стикер за колата на живущия.

5. Поставяне на големи контейнери за обемни битови отпадъци, които да стоят постоянно във всеки един квартал. Така русенци няма да изхвърлят дограмите, гумите, старите матраци до контейнерите, а в тези специални съдове.

6. Забрана за отопление на въглища в централната част на града (ниските части на града). Контрол на фирмите, които доставят дърва за огрев дали стоката им не е мокра. Въглищата и мокрите дървета са предпоставка за силно, токсично замърсяване на въздуха през зимния отоплителен период.

7. Продължаване на денонощното видеонаблюдение на предприятията потенциални замърсители и строг контрол на изпусканите във въздуха и водите газове и течности.

8. Преасфалтиране на улиците до блоковете в кв. Здравец, които повече от 30 години не са били обновявани. Ще ги познаете тези улици по огромните кратери.

9. По интензивно поддържане на зелените площи в кв. Чародейка и Дружба. Много често в разгара на лятото там е като джунгла и змиярник.

10. Почистване на местата за пресичане на пешеходци при снеговалеж. Особено внимание да се обърне край училищата.

11. Поставяне на осветителни лампи върху всяка пешеходна пътека, където е имало инцидент през последните години. След това да се продължи и с другите пешеходни пътеки. Осветлението трябва да е от 2 осветителни тела, отляво и отдясно, а светлината трябва да е по-силна от другите лампи и да е само върху пешеходната пътека. Така се създава акцент върху нея и се забелязва от далеко. Да се започне край училищата.

Иван Белчев

Февруари 2021

#ДаБългария

Сподели: