Иван Белчев: Тук ще е Инсталацията за преработка на животински мазнини и растителни масла

Иван Белчев: Тук ще е Инсталацията за преработка на животински мазнини и растителни масла

Иван Белчев: Тук ще е Инсталацията за преработка на животински мазнини и растителни масла

🐖Тук ще е Инсталацията за преработка на животински мазнини и растителни масла

🚨10 причини защо не трябва да се допуска още едно замърсяващо производство край Русе и Мартен, произвеждащо Биодизел са:

1. Според Розата на Ветровете миризмата ще отива право към близките населени места. Предприятието се намира на 1,5 км от Мартен, на 7 км от Русе и на 5 км от Николово и Сандрово.

2. Отпадните води ще са 50 000 литра за денонощие и ще представляват смес от обработени животински и растителни мазнини и химични съединения.

3. Процесът на работа на предприятието ще е непрекъснато и ще работи 24/7. Тоест миризмите ще са постоянни, а отпадните води ще се леят през цялото време в Дунава, а оттам и към подземните води, осигуряващи питейна вода за района.

4. Предприятието ще обработва мастни киселини и растително масло, които изпускат маслените аерозоли. В по-големи количества, маслените аерозоли могат да доведат до заболяване от липоидна пневмония и астма. Също така могат да са причина за възпалителни кожни заболявания – дерматити, обриви и алергии.

5. На площадката ще има налични опасни химични вещества, като натриева основа, фосфорна киселина, аморфен силициев диоксид, лимонена киселина, дизелово гориво и природен газ.

6. Азотни оксиди ще се отделят от 3 бр. котли с обща номинална инсталирана топлинна мощност до 15 MW. Краткосрочното и дългосрочното излагане на Азотни оксиди може да предизвика остри белодробни увреждания у здравите индивиди както и други респираторни симптоми.

7. Площадката е в зона на заливане с дълбочина под 0.5 m. Така река Дунав представлява потенциална опасност за обекта. В проекта не са предвидени диги за намаляване на риска от наводнения.

8. Ураганният вятър е рядко явление, но се случва. Тогава покривните конструкции могат да се разрушат. В този случай може да се получат различни деформации и течове на опасни вещества. Не са предвидени двойни защити за такива бедствия.

9. Ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса, няма да може да се реагира, ако има обилен снеговалеж. Не е предвидена частна пожарна станция в зоната на бившето КТМ, въпреки че голяма част от него са на една от най-печелившите фирми в България.

10. И като за финал: Екологичното състояние на химичното състояние е определено като – Не достигащо добро – тоест освен, че може да замърсява Дунава и въздуха, може да замърсява и питейната вода на целия район. Като икономически аспект се посочва, че фирмата ще се утвърди на пазара на биогорива. Последното го знаем – икономическите интереси са преди екологичните и здравословните.

Но гражданите на Мартен и Русе искат друго! И те го показват с протестите си, собствените си разследвания за замърсяването и с неудобните въпроси. България все още принадлежи на нас, а не на фирми потенциални замърсители.

Докато богатия иска да стане още по-богат, на фона на мизерстващите, така ще бъде. Когато богатият разбере, че не може само да се взема, а трябва и да се дава, тогава ще е друго.
Трябва да се научи да се дава за екология, заплати, образование, здравеопазване. Това е инвестиция, която е много по-полезна от мръсните производства.

Фирма Астра биоплант ЕООД е със собственик Астра-Финанс ЕАД, което принадлежи на Станко Станков, Димитър Минчев (ДМ) и още 3-ма. Само Астра биоплант генерира приходи за 2019 г близо 2 милиарда лева и се нарежда в на 5-то място по приходи фирма в цяла България. Във фирмата работят 300 човека. Проста сметка показва: 2 милиарда лв. разделено на 300 служителя = 6,5 милиона лв. приход от всеки един служител! Знаете какво направи г-н Канев за Русе, искаме да видим това и от местни бизнесмени….

Астра биоплант е санкционирана многократно от РИОСВ-Русе, свързано с неприятни миризми от изтичащите отпадъчни води, изтичане на отпадъчни води от пречиствателната им станция, отпадъчните им води са замърсили бреговата ивица на река Дунав.

Източник: Министерство на Околната Среда и Водите, РИОСВ-Русе.

Анализ на Иван Белчев, 10 ноември 2020

Сподели: