Иван Ениманев е новият временно изпълняващ длъжността главен архитект на Община Русе

Иван Ениманев е новият временно изпълняващ длъжността главен архитект на Община Русе

Архитект Иван Ениманев започна своята работа като временно изпълняващ длъжността главен архитект на Община Русе.

Той притежава магистърска степен като аграрен инженер в Русенския университет „Ангел Кънчев“, а след това се дипломира и като архитект във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, изучавайки архитектура на индустриални, жилищни и обществени сгради, ландшафт, опазване на архитектурното наследство, дизайн на архитектурната среда и др.

Бил е проектант на производствени и множество еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Част е и от проектантските колективи за основен ремонт, реставрация и възстановяване на религиозни сгради-паметници на културата, сред които „Св. Йоан Богослов“ в Карнобат, „Св. Никола“ в Дряново, „Св. Богородица“ в Несебър. Участва в експонирането, социализацията и адаптацията на обекти в Националния историко-архитектурен резерват „Никополис ад Иструм“. 

Основна мотивация в работата на арх. Ениманев е възраждането на архитектурния  облик на „Малката Виена“, поддържането на богатото ѝ културно наследство и доближаването му до съвременността.

Сподели: