Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Иван Иванов е новият началник на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ на Община Русе

Иван Иванов е новият началник на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ на Община Русе. Тестът за установяване на професионални знания и умения и интервюто се проведе на 23 ноември в сградата на Община Русе. Председател на конкурсната комисия бе Мирослава Маркова – директор на дирекция „Управление на собствеността“. Единственият кандидат, допуснат до теста в конкурса, има резултат от 255,35.

Сподели: