ива митева бтв

Ива Митева е водач на листата от кандидати за народни представители на коалиция „Заедно“ в 19-и МИР – Русе

Постъпило е предложение с вх.№ 9/27.02.2023 г., 11,30 ч. (вх. № 50/27.02.2023 г. в общ регистър) на РИК – гр. Русе, от коалиция „ЗАЕДНО“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предложението, представляващо – Приложение № 59-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1588-НС от 2.02.2023 г., е подписано и внесено от Илиян Христов Христов-представляващ коалицията, изрично упълномощен от представляващата коалицията Ива Йорданова Митева-Рупчева.

Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодIекс и е извършена проверка на същите.

РИК – Русе регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 год., както следва:

Собствено имеБащино имефамилия
1ИваМитеваЙорданова-Рупчева
2СтоянПетковВанков
3ИлиянХристовХристов
4ВалентинХристовБебов
5ДаниелаДимитроваРусева-Тодорова
6СтаменТошевСтойчев
Сподели: