иво пазарджиев

Иво Пазарджиев подава сигнал за проверка към прокуратурата за случая с Ученическата спортна школа

Общинските съветници от групата на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“ Нина Крушева и Иво Пазарджиев се интересуват от начина по който се управлява Центъра за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа – Русе.

Двамата общински съветници-патриоти изразиха своето опасение, че Центъра не се управлява напълно прозрачно, като напомниха пред своите колеги-общински съветници, че устройството и дейността му се уреждат с Правилник, приет с решение на ОбС-Русе.

Крушева и Пазарджиев припомниха, че с Решение №660, прието с протокол от 19.10.2017 година на ОбС-Русе, безвъзмездно е отдадена за управление на ЦПЛР-УСШ-Русе бившата зала за хандбал, находяща се в Спортен комплекс „Ялта“. След извършеният ремонт обаче, същата освен за нуждите на школата, се предоставя за ползване от други спортни клубове.

Според отговорът, предоставен от общинската администрация, в ЦПЛР-УСШ Русе има 14 вида Организационно педагогически форми, разпределени в два профила – колективни и индивидуални спортове, като те се определят във връзка със заявен интерес от страна на деца и родители.

Политиката на образователната институция е свързана с разширяване на дейността на школата и обхващане на повече деца, като за годишната програма за идната 2019, е заложено увеличение на видовете спорт, но само при наличие на бюджетни средства.

Към началото на настоящата учебна година в ЦПЛР-УСШ Русе са записани 911 деца, като съответното разпределение, предоставено като разбивка от страна на администрацията на кмета на Община Русе. Волейбол – 109 деца, хандбал – 32 деца, спортна гимнастика – 79, тенис на маса – 75, лека атлетика – 160, карате – 70, спортно ориентиране – 82, вдигане на тежести – 71, борба – 84, джудо – 25, спортна стрелба – 28, бокс – 24, акробатика – 24 и ушу – 48.

Твърдението на общинските съветници-патриоти, че няма треньори в доказани и традиционни силни за Русе спортове, се доказва от изнесеният подробен списък на заетите щатни бройки за учебната 2018/2019 година. Така например за Ушу има 2 учители на 1 щатна бройка, докато такива изцяло липсват за футбол или баскетбол например.

Това създава определено неравенство, давайки приоритет към едни за сметка на други, което в крайна сметка ощетява децата, желаещи да се занимават с подобни спортове без да трябва да отделят средства за месечна такса.

Според Крушева и Пазарджиев Община Русе трябва да впрегне всички свои организационни и финансови ресурси, за да коригира създалата се ситуация.

Междувременно Иво Пазарджиев категорично заяви, че ще подаде сигнал към прокуратурата за започване на проверка за съмнения в корупционни практики към директорката на ЦПЛР-УСШ Русе, която да установи дали там съществува подобна практика.

/Източник – Пресцентър на ВМРО – Русе/

Сподели: