Иво Пазарджиев е водачът на листата на местната коалиция „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)“

Иво Пазарджиев: Продължаваме да работим за подобряването на качеството на въздуха в Русе

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев коментира във Фейсбук в групата „Обществен съвет Русе“ проблемите с чистотата на въздуха и взетите мерки в тази връзка:

Уважаеми членове на групата Обществен съвет,

Загрижен съм за неразбирането в дебата, който се води тук, във връзка с приетото решение на ОбС – Русе на 23.01.2020 г., относно внесената местна гражданска инициатива по проблеми с чистотата на въздуха и излъчванията от антените на мобилните оператори.

Общинският съвет прие едно от трите искания на местната гражданска инициатива, а именно относно изграждане система за мониторинг на чистотата на въздуха. Не беше прието предложението относно забрана за изгаряне на отпадъци, защото то вече е забранено, съгласно Закона за управление на отпадъците, както и съгласно наш нормативен акт – чл.4, т.2 от Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

Колкото до третото предложение, относно изграждането на система за мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе, същото не е от компетенциите на Общински съвет – Русе.

Искрено вярвам в добрите намерения на инициаторите на местната гражданска инициатива. Огорчен съм от опити в последствие да се политизира проблема и да се приписва на общинските съветници вина, която те нямат, относно лошо формулирани и юридически неиздържани предложения за решение. Продължавам да вярвам, че това е направено от незнание и некомпетентност, а не от предварително желание да се стигне до логичния резултат с отхвърляне, след което съветниците и аз като един от
тях да бъдем грозно обиждани и несправедливо критикувани.

Продължаваме да работим за подобряването на качеството на въздуха в Русе. Подкрепям всяко едно реално предложение, което може да допринесе за решаване на проблема.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня