Игнат Канев посети Областна администрация - Русе

Игнат Канев ще връчи лично международните стипендии на свое име на 4 студенти

На тържествен Академичен съвет в петък Игнат Канев ще връчи лично Международните стипендии „Игнат Канев“ за отличен успех и високи постижения на четирима студенти от Русенския университет. Стипендиите се отпускат от Благотворителната фондация „Игнат Канев“, по предложение на специално избрана за целта комисия от академичното ръководство на университета.

В рамките на церемонията, Председателят на Студентския съвет на русенското висше училище, Станимир Бояджиев, ще връчи на благотворителя Игнат Канев студентски приз „Будител на годината“ за 2017 година, за неговата подкрепа за обновяването на материалната база на университета и за израстването и развитието на академичната общност и в частност, на студентите.

сн. Архив

Сподели: