Община Две могили с Коледна украса

Избирателите могат да подадат няколко е-заявления през интернет страницата на Община Две могили

Време за прочитане: < 1 мин.

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Вие може да подадете следните е-заявления през интернет страницата на Община Две могили,

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Парламентарни избори 2021 – Електронни услуги:

  • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – Приложение № 8-НС;
  • Заявление за вписване в избирателния списък – Приложение № 9-НС;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение №10-НС и Приложение №11-НС;
  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение №12-НС;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 14-НС;
  • Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване да друго място – Приложение №18-НС;
  • Заявление за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно  Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия –

pril Zaiavlenie-red obrazuvane PSIK za glasuvane na izbirateli pod karantina-НН

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено, да бъдат приложени изискуемите документи и да бъде подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, подаващо заявлението или от упълномощено лице /прилага се пълномощно за родител, дете или съпруг/а, за останалите случаи пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

Заявлението трябва да изпратите на e-mail: graoo@dvemogili.bg

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени и подписани е-заявления, за което ще получите обратна информация.

Сподели:

Още новини от деня