Изборното законодателство бе темата на поредната лекция по Образователната програма

Изборното законодателство бе темата на поредната лекция по Образователната програма

По повод предстоящите след 2 седмици избори съдия Велизар Бойчев от Районен съд – Русе разясни законодателството в тази връзка на ХІІВ  клас от АЕГ „Гео Милев“ гр. Русе.

В часа по гражданско образование магистратът първо открои кой може да гласува, съгласно Конституцията на Република България – „гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода“. Изнесени бяха и исторически данни за това кога жените са получили това право в нашата страна. Последва разясняване на престъпленията против политическите права на гражданите, включени в Наказателния кодекс. Съдия Бойчев показа и две реални дела, разгледани в Районен съд – Русе. Първото – за жена, гласувала в две изборни секции на изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Второто дело беше за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняем за купуване на гласове в края на 2021 г.

Темата „Изборно законодателство. Престъпления против политическите права на гражданите“ е една от общо 32, включени в Концепцията на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Всеки дванадесетокласник получи удостоверение, Конституция на Република България и брошури, предоставени от ВСС.

Сподели: