риосв русе сграда

Извънредна проверка в ТЕЦ-Русе-Изток не установи превишения на серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка в „Топлофикация-Русе“ ЕАД, експлоатираща ТЕЦ-Русе-Изток. Целта е да установи има ли превишения на следените от собствен непрекъснат мониторинг (СНИ) замърсители и вида на използваните горива. Извънредната проверка е по постъпили сигнали за тъмен дим от комините на ТЕЦ-Русе, миризми на нефтопродукти и хлор.

Данните от СНИ не показват превишения на следените показатели – серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Към момента като гориво се използват въглища, като се добавя до 20 % биомаса (слънчогледова люспа), което е разрешено с комплексното разрешително. За допълнително очистване на отпадъчните димни газове в реактора се впръсква вода, което води до повишаване на влажността им, респективно стават видими с невъоръжено око.

По време на сигналите преносът на въздушните маси е бил от югоизток, към юг и югозапад. Данните от Автоматичната станция „Възраждане“ през почивните дни показват завишаване, но не превишения на нивата на азотни оксиди, както и по-високи стойности на бензен във вечерните и нощните часове. Неприятните миризми вероятно са от нерегламентирано изгаряне на отпадъци в покрайнините на града.

Сподели:

Още новини от деня