община бяла

Извънредно заседание на ОбС – Бяла за закупуване електронен анализатор за наркотични вещества

Докладна записка относно закупуване на електронен анализатор за установяване  употребата  на наркотични вещества внесе в деловодството на ОбС – Бяла Димитър Славов – кмет на Община Бяла.

По този повод на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 53 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация председателят на ОбС – Бяла М. Антонов свиква Общински съвет Бяла на извънредно заседание на 7 май от  12.30 часа, което ще се проведе онлайн.

Сподели:

Още новини от деня