Извънредно заседание на Общински съвет – Иваново ще се проведе на 15 ноември

Извънредно заседание на Общински съвет – Иваново ще се проведе на 15 ноември. Това съобщи председателят Мариян Драшков. Ще се обсъди отново изменени ена решение № 301 и № 315, приети на заседанието на 18 октомври тази година.Ето ги и тях:№ 301″Общински съвет- Иваново измени Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: „чл.100 (1) Проектите за наредби, правилници, инструкции се приемат на две гласув…

Код на новината : *119956.html

    

Сподели: