Започва работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Русе

Извършена бе проверка от РИОСВ – Русе на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Извършена бе проверка от РИОСВ – Русе на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци, във връзка с разрешителен документ за дейности с отпадъци № 10-ДО-772-00 от 26.01.2023 г., издаден от РИОСВ-Русе, като не бяха установени нарушения.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип за работата в ресор „Комунални дейности“ през отминаващата седмица.

От понеделник (31 юли 2023 година) стартира работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Русе.

В тях ще могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство – хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи. Работното време на мобилните центрове е от понеделник до петък от 15 до 17:30 часа, като те могат да бъдат открити на следните места:• ж.к. „Здравец- Север“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“; • кв. „Ялта“, ул. „Щип“ 13; В следващите седмици се очаква поетапното въвеждане в експлоатация и на другите 3 мобилни центъра, разположени в кварталите „Родина“, „Дружба“ и „ЦЮР“.

Предстои да бъде проведена и кампания във всеки от мобилните центрове с цел насърчаване разделното събиране на отпадъците сред малки и големи. Кампанията ще даде възможност на всеки гражданин, предал повече от 1 кг. хартия, пластмаса, стъкло и метали, да получи тематични рекламни материали. Точната дата за провеждане на кампанията ще бъде обявена на официалния сайт на Община Русе.

Закупуването, разполагането и функционирането на мобилните центрове е в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“, с програмен оператор Министерството на околната среда и водите.

Сподели: