млечна кухня

Извършена е планова проверка в Детска млечна кухня – Русе за проследяване спазването на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Извършена е планова проверка в Детска млечна кухня – Русе за проследяване спазването на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването и оказването на методическа подкрепа при необходимост.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: