Извършена е поредна корекция на бюджета на Община Русе за 2013-а

Днес бе обсъдена и утвърдена от страна на Общински съвет – Русе корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година, свързана с: 1. Предложение от директора на ЦДГ „Незабравка” за компенсирана корекция в бюджета на градината – функция „Образование”, дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – държавна дейност, в увеличение на

Сподели: