Социалната услуга „Приют“ да се промени в „Център за временно настаняване“ предлага Община Русе

Извършени са две проверки за лица в риск след подадени сигнали от тел. 112 в Русе

Извършени са две проверки за лица в риск след подадени сигнали от тел. 112.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Подготвени са събития по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“.

Извършена бе съвместна проверка с експерти от отдел „Социални дейности“ и експерти от отдел „Здравни дейности“ в Кризисен център за непридружени деца – чужди граждани, относно проследяване спазването на стандартите, съгласно Приложение № 20 на Наредбата за качество на социалните услуга.

Здравните медиатори консултираха 30 семейства от кв. Чародейка и кв. Селеметя за ползите от ваксиниране;проведени бяха сесии по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „Кодово име живот“ в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Отец Паисий“, в които се включиха 99 ученици.

Проведени са сесии с 40 ученици от 8 до 11 клас в ПГИУ „Елиас Канети“ и АГ „Гео Милев“ от експерти на Превантивно – информационния център по Програма „От връстници за връстници“.

Сподели: