ИА ППД започва драгиране в критичните участъци на Дунав

Извършени са изпитания на новата драгираща техника на ИА ППД – Русе

През този месец са извършени изпитания на новата драгираща техника на ИА ППД – Русе. Драгиращата техника включваща драга, понтон, шалан, маневрен кораб и тръби за пренос на наноси е построена и доставена в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък.

Сподели: