риосв русе сграда

Извършени са три извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Експертите на РИОСВ – Русе провериха три дружества в града във връзка със сигнали за неприятни миризми. Десет от сигналите са получени в късните часове на 1 август, от жители на кварталите „Здравец“, „Цветница“ и централните части на града и са за наличие на задушлива миризма, оприличавана на химикали и бакелит. Извършена е обстойна контролна проверка в „Монтюпе“ ЕООД за състоянието на запечатаните димни люкове. Не са констатирани нарушения на целостта на поставените пломби. При проверката за изпълнението на сроковете на инвестиционната програма на дружеството е констатирано забяване в реконстукцията на аспирационната система на една от сърцарните машини, за което ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Проверка е извършена и на инсталацията, собственост на „Пиролиза БГ“ ООД, за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми, която също би могла да бъде потенциален източник на миризми. Установено е, че е в ход изпълнението на дадените при предишна проверка предписания да се ограничат неорганизираните емисии от съхранението на получените от дейността отпадъци.

Третата проверка е на инсталацията за производство на яйчен плах и меланж на „Дион“ ООД, за която също има получен сигнал. По време на проверката не са констатирани неприятни миризми. Всички врати и прозорци на производствените помещения са били плътно затворени.

През последното денонощие в инспекцията са постъпили четири сигнала. Те съвпадат с времевия график за третиране срещу комари, за което инспекцията е уведомена предварително.

Сподели:

Още новини от деня