Община-Русе-май-2023

Извършени са 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи

Извършени са 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение, като същият е връчен на заинтересованите лица.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Сподели: