Русе Дунав централна част

Извършени са 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи

Извършени са 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

Издадени са два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение, като същият е в процес на връчване на заинтересованите лица.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Приключиха изграждането и монтажът на хидравличната платформа за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев“. Инвестираните средства са в размер на 106 109 лв., като са издадени всички необходими документи за въвеждането ѝ в експлоатация.

Сподели: