община русе

Извършени са 4 проверки по сигнали от граждани, подадени на тел. 112, за лица, установени на обществени места с видимо здравословни проблеми

Извършени са 4 проверки по сигнали от граждани, подадени на тел. 112, за лица, установени на обществени места с видимо здравословни проблеми, изпаднали в безпомощно състояние и без дом, като е оказана необходимата подкрепа за настаняване в лечебно заведение и в подходящи социални услуги.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Проведена е анкета за изготвяне на анализ на съществуващите услуги за деца в ранна възраст /до 6-годишна възраст/, включително деца със затруднения в развитието или увреждания в България, с цел подпомагане планирането на програми и дейности за укрепване капацитета на съществуващите услуги и за изграждане на национална система за ранна интервенция. Представени са 6 анкети от доставчици на социални услуги.

Сключени са 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти.

Извършен е мониторинг в две социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.

Сподели: