Извършени са 6 огледа в населените места от община Русе след сигнали за незаконно строителство от граждани

В периода 10.01 – 14.01.2022 г. от служителите от ресор „Строителство и устройство на територията“ в Община Русе са извършени 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани  за незаконно строителство и са съставени протоколи от проверките.

Издаден е един констативен акт за забрана ползването на обект, който е в процес на връчване на заинтересуваните лица. Ежедневно служителите от отдела подготвят отговори по сигнали и жалби на граждани и институции.

Сподели: