Започна подготовката за цялостно асфалтиране на паркинг и подход към бл. „82“ в кв. Здравец

Извършени са 74 локални ремонти на силно компрометирани участъци от уличната мрежа в Русе

През отминаващата седмица бе приета постоянната организация на движение по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ул. „Антим I“ до преди пресичането на улицата с жп линията на км 7+508 във връзка с реконструкцията на ВиК мрежа.

Извършени са 74 локални ремонти на силно компрометирани участъци от уличната мрежа, както следва: бул. Ген. Скобелев, бул. Липник, ул. Богдан Войвода, ул. Дондуков Корсаков, ул. Захари Стоянов, ул. Никола Петков, ул. Рига, ул. Чипровци и по алеи в междублокови пространства на ЖК Здравец – Изток.

Започна отстраняването на повърхностни повреди на асфалтовата настилка по улици в Източна Промишлена Зона, по технологията „Печматик“ със специализирана машина.

Отстранени са опасни пропадания на пътни и тротоарни настилки по бул. Липник, ул. 6-ти Септември, ул. Видин, ул. Рила, ул. Котовск, на ул. Кирил Старцев, ул. Чая и пред пред жил. бл. „Родопи“.

Укрепени са общо 6 бр. водосъбирателни и ревизионни шахти по ул. Розова долина, бул. Липник и до жилищен бл. Воден в кв. Възраждане.

Общо 31 улични и паркови осветителни тела са ремонтирани на територията на гр. Русе. Ремонтирани са 10 главни и разпределителни ел. табла за уличното осветление по бул. Липник, ул. Плиска и бул. Придунавски.

Подновена е хоризонталната пътна маркировка в участъци по бул. Придунавски и ул. Чипровци и са възстановени 7 пътни знаци и 21 антипаркинг стълбчета в град Русе;

Монтирани са общо 100 линейни метра нови предпазни ограждения със светлоотразителни елементи в разделителните ивици на бул. Христо Ботев и бул. Липник.

Осъществена е поредната комисия за ИУМПС и са залепени още 41 стикери – предписания.

Сподели: