Извършено е класиране на 133 деца в детските ясли, които имат обявени свободни места

Извършено е класиране на 133 деца в детските ясли, които имат обявени свободни места.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков за дейността в ресор „Хуманитарни дейности“.

Проведена е онлайн информационна среща относно новия сезон на програмата FIRST LEGO League Discover “Шедьовър”.

Подадено е искане за удължаване срока на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

Сподели: