Ново разписание на автобусите от Николово до Долно Абланово затруднява пътуващите

Извършено е косене по протежение на общинската пътна мрежа в Русенско

През отминаващата седмица бе извършено косене на растителност по пътните участъци: Николово – Мартен, Мартен – Сандрово, Николово – Хотанца, Юделник и Долно Абланово. Извършено е и косене и почистване на терени общинска собственост около Музея на транспорта. Извършено е изрязване на сухи дървета и сухи клони в Парк на младежта и по сигнали на 112.

Отстранени са повреди на уличното осветление по бул.  България, бул. Г. Делчев, ул. Плиска, ул. Устово, ул. Алеи Възраждане, ул. Шипка, ул. Сърнена гора, ул. Мальовица, ул. Лом, ул. Йосиф Цанков, ул. Троян, както и по някои от улиците в с. Хотанца.

Проведена е среща на представители на Община Русе с представители на „Нелсен чистота“ ЕООД относно подготовката за  зимно поддържане на пътната мрежа.

Почистено е нерегламентирано сметище до спортна площадка ПГСАГ “Пеньо Пенев“.

Продължава съвместната информационна кампания на отдел „Екология“ и отдел „Търговия, наемни отношение и защита на потребителите“ във връзка с регламентираното изхвърляне на отпадъците, получени от дейността на търговските обекти.

Сподели: