Изготвен е проект на бюджет за образователните институции на територията на община Русе за 2023 г.

Изготвен е проект на бюджет за образователните институции на територията на община Русе за 2023 г. Това споделя кметът на Община Русе Пенчо Милков в седмичния отчет за стореното от служителите в ресор „Хуманитарни дейности“. Проведена бе работна среща на директорите на детски ясли, на която се обсъдиха планиране на бюджет 2023, актуализиране на вътрешните правила и процедури за работа в детските заведения класираните и прием на деца през месец септември. Внесено бе предложение до Общински съвет – Русе за корекция на входните билети и такси на Регионалния исторически музей в Русе.

Проведе се заседание на смесената комисия между представители на общинска администрация и Комисията по младежта и спорта към Общински съвет – Русе за разпределяне на допълнително гласувани 30 000 лв. за подпомагане на спортните клубове в раздел „Развитие на спортните клубове“ за колективни спортове.

Експерти от отдел „Хуманитарни дейности“ взеха участие в надграждащо обучение по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ на тема: „Обучение за изграждане междусекторни координационни връзки на представителите на различни сектори, имащи отношение към социалните услуги“.

Внесено бе в Общински съвет-Русе предложение за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проекта Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.

Продължава въвеждането на информация за културни организации на територията на община Русе в Географско-информационната система (ГИС).

Извършени бяха обходи от здравния медиатор в кварталите „Средна кула“ и „Родина“, по време на които бяха консултирани 25 родители.

Експертите от Превантивно-информационния център проведоха 4 срещи заедно с доброволци за отбелязване на Деня на психичното здраве.

Сподели: