Жилфонд-1

Изготвен е списък на крайно нуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2024 г.

Изготвен е списък на крайно нуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2024 г.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

На 29 януари се проведе заседание на Комисията по Наредба № 6, където бяха взети следните решения. 2 нови семейства от списъка за настаняване са настанени. 2 семейства са настанени в резервни жилища. 1 семейство е пренастанено в друго общинско жилище, след подадена молба за пренастаняване. Прекратени са наемните правоотношения с 2 семейства, обитаващи жилища от общия фонд. Подновени са настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 34 домакинства.

Разгледани са 150 подадени възражения за включване в списък за настаняване в общински жилища за 2024 г., като 130 от тях са одобрени.

Сподели: