велоалея

Изготвя се задание за проектиране на ново трасе на велоалея между Русе и Николово

Изготвя се задание за проектиране на ново трасе на велоалея между Русе и Николово и след определяне на бюджет ще бъде решен източникът на финансиране и съответно поетапно включване в бюджета през следващите години.

Община Русе изиска от изпълнителя на реконструкцията на ул.“Потсдам“ и бул.“Липник“ да коригира нивата на потъващия бордюр при заустванията на страничните улици в зоните на велоалея, така че да равнят максимално с нивелетата на пътя за удобство и безопасност на велосипедистите. Този проблем съществува и при вече изпълнената улична мрежа в предния мандат и предстои поетапно изпълнителите да извършат необходимата корекция. Предстои и отстраняване на появилите се във времето дефекти по изградените по проект Ексцентрик велоалеи, за което изпълнителят вече е уведомен.

Изградени са нови велоалеи на кея, предстои продължаване на велоалеята при реконструкцията на ул. “Потсдам“. Към велоалеята на Кея е присъединена нова велозона от 500 кв.м., която след изтичане устойчивостта на проекта може да се превърне в площадка за забавление на велосипедисти и скейтъри с поставяне на скейт съоръжения.

С помощта на Вело-Русе бе ревизирана схемата на градската велосипедна мрежа като част от ОУПО на Община Русе, така че да отразява вярно съществуващите трасета и предвижданията за нови.

Стремежът на Община Русе е да подобри средата така, че повече русенци да предпочитат велосипедния транспорт до все повече точки на града.

сн. Архив

Сподели: