детска площадка екопак

Изгражда се нова площадка в детска градина „Щастливо детство“ – Ветово

Одобрена е корекция в бюджета на Община Ветово за 2020 година за месец юли, като след докладна записка от Галя Ахмакова – директор на ДГ „Щастливо детство“ – Ветово, е извършена неотложна вътрешна компенсаторна нужда от корекция в бюджет за 2020 година в местни дейности на поверената и детска градина, без да има изменение. В §10- издръжка във връзка с строително монтажни работи по бетониране в част от детската площадка на централната сграда. Извършено е намаление на §10-16- вода, горива, енергия с 2 153 лв., за да се увеличи §10-30- текущ ремонт с 2 153 лв.

Там се изгражда детска площадка с площ 350 м2, която е дарение от фирма „Каолин“ на стойност 50 000 лв. Настилката е компрометирана при входа към нея и 50 кв.м е необходимо да бъдат покрити с нова бетонова настилка. За да има хубав преход към детската площадка и това трябва да стане със собствени средства, защото проекта, който беше направен, не включваше тази част.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня