Изгражда се паркинг за автомобили и автобуси с бариерна система край Ивановските скални църкви

Изгражда се паркинг за автомобили и автобуси с бариерна система край Ивановските скални църкви

Община Иваново е одобрена по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи с проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в Община Иваново“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020 година. Програмата включва дейности по облагородяване и подобряване на средата в района на археологически резерват „Ивановски скални църкви“, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство с национална значение. В бюджета на проекта е одобрено изграждане на паркинг за автомобили и автобуси с бариерна система, система за видеонаблюдение, закупуване на 2 модулни конструкции/контейнери, електрически тротинетки и триколки с GPS система за проследяването им. В тази връзка през миналата година бе направено допълване на разчета с капиталови разходи по проекта с дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ със стойност 166 892 лева.

Сподели: