Община Русе малка

Издадени са 4 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица

Издадени са 4 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица. Издадени са 7 констативни акта за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Продължава ремонтът на общински жилища в Русе.

Съгласувани са 10 инвестиционни проекта с 20 части, постъпили за одобрение и издаване на разрешения за строеж.

Извършени са 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата през изминалата седмица в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: