Издадени са 582 регистрационни карти за домашни кучет в Община Русе

В изпълнение на дейностите по Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе започна регистрация на домашните любимци в общината и проверки по райони на собствениците в различни части на града. Издадени са 582 регистрационни карти за домашни кучета. Извършени са няколко проверки в парковете, градски градини и по кея, като са съставени 102 констативни протоколa на собствениците на домашни животни. След засилената предупредителна кампания започна налаг…

Код на новината : *120113.html

    

Сподели: