Издирван автомобил се върна при италианския си собственик след 2 сделки в България

Време за прочитане: 2 мин.

„БМВ“, модел Х5, с български регистрационен номер,  е придобит от А. чрез покупко-продажба от лицето В. Г. Д. от гр. Варна. Първоначално МПС е било регистрирано в КАТ-Варна на 06.06.2018 г., като е получило рег.№ ****, а впоследствие на 08.06.2018 г. е регистрирано в КАТ – Русе с рег. № ****. При стандартна проверка на 24.03.2019 г. на ГКПП –Русе, на излизане извън страната, контролните органи са идентифицирали, че автомобилът е обявен за издирване с шенгенски идентификатор в Италия на 21.02.2019 г. Автомобилът е предаден с протокол за доброволно предаване на 24.03.2019 г. от А. по реда на чл.84,ал.2 от ЗМВР .

На 25.03.2019 г. отдел “СИРЕНЕ” – ДМОС е информирал бюро СИРЕНЕ-Италия за изземването на автомобила в Р България, а също и затова, че ако в срок до 60 дни не постъпи искане за връщане на вещта от компетентните италиански власти, вещта ще бъде върната на лицето, от което е иззета /писмо на началник на отдел “СИРЕНЕ” при Дирекция „МОС“ на МВР от 17.05.2019 г. на л.24 от преписката/.  На 17.05.2019 г. в ГПУ – Русе е получена отговор от отдел СИРЕНЕ на ДМОС при МВР, че в отдела е получено съобщение от бюро СИРЕНЕ- Италия, че съгласно националните им бази данни процесният автомобил е обявен за издирване във връзка с извършено престъпление – обсебване. Собственик на МПС към момента на престъплението е фирма Immobiliare San Silvestro SRL с адрес Lorano, Via Silvio Amico 13/4. Престъплението е извършено от неустановени лица от април 2014 г. в Savona и на 11.02.2019 г. е заявено пред италианските полицейски власти. Заявител на престъплението е P. M., като законен представител на фирма Immobiliare San Silvestro SRL, който е заявил, че е заинтересован от възстановяването на автомобила и желае лично да го репатрира.

На 29.05.2019 г. е издадена оспорената Заповед № 5403з-116 от 29.05.2019 г. на началника на ГПУ – Русе, с която на основание чл. 84, ал. 8 от ЗМВР е разпоредено връщането на автомобила на италианския му собственик.  

Сподели:

Още новини от деня