Излезе втори брой на списание „Общество и здраве“

Излезе втори брой на списание „Общество и здраве“

През 2020 г. поставихме началото на едно ново научно издание – електронното списание „Общество и здраве“. Партньорството между Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе прерастна в действено сътрудничество, в резултат на което пред Вас е поредният втори брой на научното електронно издание „Общество и здраве“.

Двайсета и една статии на специалисти от различни области на знанието и науката вече са достъпни от страниците на изданието. Всяка една от тях си заслужава вниманието.
В този брой са публикувани материали, представени в рамките на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, Русе, 2020. Част от тях се фокусират върху някои от най-важните теми, свързани с коронавируса, но знаем, че има любопитни хора търсещи информация свързана с образованието, историята, изкуството и други сфери на науката – за тях също има интересни и любопитни статии.

Списание „Общество и здраве“

Сподели: