Излезе от печат книгата „Средновековният Червен. Археологически роман за един изчезнал град“

Излезе от печат книгата „Средновековният Червен. Археологически роман за един изчезнал град“

Излезе от печат книгата „Средновековният Червен. Археологически роман за един изчезнал град“ на Стоян Йорданов. Това е последната книга на прочутия археолог, която в над 300 страници представя какво реално се знае за Червен във времето на Средновековието, съобразно това, което е проучено. Стоян Йорданов бе един от най-дейните изследователи на Русе, Червен и скалните манастири в региона, докато работи в Русенския музей от 1975 г. до 2015 г. Книгата се спира на първите проучватели – чужденци и българи, които обръщат внимание на руините и чрез вниманието си към тях ги превръщат в старини, термин, с който в миналото е обозначавано културното наследство. Проследява се развитието на града, като се стъпва на изследваното на терен и съпоставянето с историческите извори и свидетелства за епохата. Изяснява се градоустройството, архитектурата, отбраната, но още по-значимо е описанието на всекидневния начин на живот на някогашните червенски граждани, както и религиозния живот на града и околностите. Книгата, както посочва авторът, „не само предоставя знания, но и проправя емоционална пътека към несравнимото обаяние на многоликия Червен“.

Сподели: