Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Гатя Симеонова – „Живея като сън временно на тая земя“

Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Гатя Симеонова – „Живея като сън временно на тая земя“

Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Гатя Симеонова – „Живея като сън временно на тая земя“, посветена на нейната научна ръководителка – голямата етнографка Татяна Колева. Книгата описва професионалните измерения на житейския път на изследователката, успехи и незавършени трудове, научни мечти и контакти с водещи етнографи от СССР. Проследяват се приносите на Т. Колева в българската етнография и научните търсения след сблъсъка с нови концепции. Особено ценни за съвременната научна общност са размислите на проф. Симеонова за паметта за Татяна Колева в професионална среда, тъй като книгата събира част от институционалната памет, която рефлектира върху дейността на етнографите и днес. Разработено върху архиви и писма, повествованието на книгата представлява строг документ на времето и взаимоотношенията в българската наука, с което се явява едно от малкото свидетелства за толкова близък до нас период, но сякаш забравен от мнозина.

Книгата се издава със съдействието на русенския музей.

Сподели: