Излезе от печат сборникът „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“

Излезе от печат сборникът „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“

Изданието включва 46 доклада на учени и изследователи, представени в рамките на ІХ Международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, посветена на 150 години от Първото Общо събрание на БРЦК и 150 г. от смъртта на Ангел Кънчев, с научен ръководител проф. д-р Пламен Митев – преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Съдържанието на сборника е обособено в 4 тематични раздела: „Исторически изследвания“; „Политически и правни изследвания. Икономически и социални науки“; „Педагогика, общество, комуникации“; „Лингвокултурологични и изкуствоведски изследвания“.

В Пленарната сесия са представени три доклада.

Първият – „Общото събрание в Букурещ през 1872 г. (историографски проблеми)“ на проф. д-р Пламен Митев, прави опит за осмисляне и обобщаване на постигнатото досега от българските историци-изследователи на българското националноосвободително движение, които открояват ключовото значение на проведеното от 29 април до 4 май 1872 г. Общо събрание в Букурещ. На основата на критичния анализ на автентичния документален материал се предлагат и някои нови оценки и коментари, относно  участниците в събранието и взетите от тях решения.

Вторият пленарен доклад на проф. д-р Янна Рускова и проф. д-р Стефан Русков от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – „Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност – традиции, норми, свобода“, представя теоретичен анализ на процеса на интерпретация в музикалното изпълнителско изкуство от гледна точка на основни психологически категории и същности: обект, процес, фактори, нива, мисловен процес, личност, творческа дейност. Те се коментират и от гледна точка на традициите, нормите, но и на свободата в творческата трансформация на музикалното произведение. Така психологическите процеси, развити в музикалната интерпретация, дават основа за търсене на ефективни процеси за претворяване на музикалната творба.

„Бунтарят Бердяев в руската философия“ е третият пленарен доклад на проф. д-р Добромир Добрев също от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Авторът развива своята изследователска теза въз основа на цитата на Бердяев: „Никога не съм можел да се приспособявам и да сътруднича. Постоянно съм бил в опозиция, в конфликт. Бунтувах се срещу дворянството, срещу революционната интелигенция, срещу литературният свят, срещу комунизма, срещу емиграцията, срещу френското общество…“

Участниците в конференцията са специалисти – представители на 14 висши учебни заведения, 3 Института към БАН, Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Регионален исторически музей – Ловеч, Дружество „Будители“ – Монтана, Средно училище „Христо Ботев“ – Русе, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Варна, Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик – Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“  – Силистра, СНЦ „Дунавски струни“ – Силистра, Културно-просветен отдел при Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия.

ІХ Международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“ се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Съорганизатори на научния форум са Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Фондация „Васил Левски“,  Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюз на учените – клон Русе. Конференцията се финансира от Министерството на културата по проект „150 години от Общото събрание на БРЦК в Букурещ“ на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово и Фондация „Васил Левски“, по който библиотеката е партньор.

Излезе от печат сборникът „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“
Сподели: