Излезе от печат 21-и том на Известия на Регионален исторически музей – Русе

Излезе от печат 21-и том на Известия на Регионален исторически музей – Русе

Излезе от печат том ХХI на Известията на Русенския музей.

На 26-27 октомври 2016 г. се проведе научната конференция „Началата на българската Модерност. Революционни идеи и всекидневни практики“, по повод 150 г. от откриването на железопътната линия Русе – Варна, 150 г. от организирането на Тайния Български Централен Комитет в Букурещ, 150 г. от създаването на читалище „Зора“ в Русе, 150 г. от първото театрално представление в Русе и рождението на естествоизпитателя Васил Ковачев; по повод 145 г. от създаването на Русенския революционен комитет; както и по повод 140 години от Априлското въстание. Конференцията обедини теми, които са обвързани с отбелязаните годишнини, а настоящият сборник представя Новата история на България, която е обвързана с емблемите на Модерността.

Няма как да преразкажем всички статии, но ще отбележим няколко от тях, обединени от общи теми. Важен е приносът към присъствието на жените в публичната сфера, тема по която работят проф. Красимира Даскалова и доц. Ана Лулева, героичното време за българското общество рефлектира върху церемониалните употреби и възпоменанията на героите публично и в музеи – доц. Николай Вуков, д-р Григор Хар. Григоров, Искрен Великов, а железницата като символ на Модерността е отразена в текстовете на гл.ас. Бета Хараланова от Шумен, Татяна Щерева от Варна, Недялка Тодорова от Димитровград и проф. Николай Ненов. Тук гравитира и текста на Мариана Димитрова за русенското пристанище, представено като част от модерната градска среда.

Премиерите на Модерността в Русе като символи на нова България са обичана тема за множество от русенските историци, които и тук се включват с нови детайли – например уточнената година за създаване на бирена фабрика в Русе в текста на доц. Васил Дойков и д-р Мартин Дойков.

Сборникът крие и други изкушения и откривателства, които ще запазим за прякото общуване с любознателни аудитории.

Сподели:

Още новини от деня