Излезе част 2 от брой 2 на Списание „Общество и здраве“

Излезе част 2 от брой 2 на Списание „Общество и здраве“

Скъпи читатели,

Пред Вас е втората част от бр. 2 на списание „Общество и здраве“. А то, бивайки и съвсем младо, се оказа желано и многолико. Това се случи поради две причини – от една страна, разбира се това е разнообразието и количеството на получените разработки на наши и чужди учени и изследователи, но също така значима е ролята на желанието и отдадеността, с които се създава всеки брой.

В настоящия брой ще откриете мислите на дългогодишния директор на Музей „Дом на хумора и сатирата” в Габрово – н.с. Татяна Цанкова, в чиито думи всеки може да открие част от своята отминала година:

„Вирус, заразени, починали, пандемия, страх, конспирации, затваряне, ваксини – това сякаш са опорните думи на 2020 година. Да, бяхме чели подобни сюжети, и филми бяхме гледали, определяхме ги като фантастика. Самата аз никога не съм мислила, че това може да се случи на човечеството във века на развитата наука и технологии. Била съм наивна и недотам информирана. Нещо невидимо преобърна живота ни, накара ни да се почувстваме безсилни и незначителни…

Пандемията промени хода на забързания век. По-полека! Накара ни да се самовглъбим и да пренаредим скалата на ценностите си. Преоценяване – това настъпи в мислите и в действията ни. Кои професии се оказаха безценни? Тези, които се грижат за нашето здраве – физическо, душевно, ментално – и тези, които съдействат за нашия напредък като общество, въпреки! Преоценихме и някои „непопулярни“ професии като микробиолог, вирусолог, епидемиолог, които нашата държава бе натикала в ъгъла на ценностите. То затова преоценихме и водачите на държавата – но това е друга тема.

Във време на тотална изолация човек остава сам с мислите си. И тогава си дава сметка, че малките радости го правят щастлив. „Назад към природата!“ стана девиз на много семейства. Те преоткриха, че един красив залез, споделен с близък човек, е много повече от шумна компания в дискотека. Някои дори си купиха имоти на село и оттам работят и учат. В свободното си време даже посадиха и градинка – с цветя и зеленчуци.“

Уводната статия е на проф. д.ик.н. Методи Кънев – един от великите умове на нашето съвремие, който задължително трябва да бъде прочетен и преосмислен, защото мъдростта на един живот е важно и твърде полезно нещо. С нас, читателите, той споделя:

„Известна е сентенцията на Левски „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“. Това двустранно „обръщане“ е обективен закон на всяка радикална промяна. Хората го схващат като „нов вятър“, променящ техните ценности, мислене и постъпки. В резултат на мястото на съществуващите структури те формират нови. Така и те „обръщат“ времето – неговият дух става реалност.

Доказва го историята, редуваща социални сривове с възходи. Библията ги представя като „време за разхвърляне и време за събиране на камъни“. Така е и в модерната епоха. Хуманистичният дух на Ренесанса „обърна“ манталитета на хората. В резултат и те „обърнаха времето“ – гражданските революции сринаха този ред с надежда да установят свобода, равни права и благоденствие. Такъв е духът и на собственото ни Възраждане, което Левски има предвид.

Освен със съзидание и рушене, този процес се съпътства с още два ефекта. В началото неизбежно се получава хаотичност – напълно нито са изчезнали старите структури, нито функционират нови. Другият ефект е по-сетнешен – процесът на съзидание рано или късно се отклонява от вдъхновилите го принципи. Те или се изоставят от управляващите, или самите социални актьори престават да ги зачитат. Така в модерната епоха взема връх не хуманистичният дух, а стремежът към „златния телец“. То свидетелства, че манталитетът на хората се е изменил. Дори Луи Филип, последният крал на Франция, възкликва: „Ах, хубаво е човек да е богат“. На президента на САЩ К. Кулидж се приписва фразата „Бизнесът е религията на Америка“.

Законът на промяната се потвърждава и днес. Обръща се мисленето на милиони хора, макар още да не е ясно към какво се „обръща“ времето – към глобален неокапитализъм или към по-хуманен социален ред. В този контекст ще засегна въпросите 1) за съвременната съзидателно рушаща промяна; 2) за мястото и ролята на университетите в нея“.

Малки са крачките, с които вървим към утвърждаване на нашето научно издание, но те ни насърчават да вървим по тази пътека – защото знанието трябва да бъде споделено и полезно, както за нас самите, така и за обществото.

Научното издание може да откриете на интернет платформите на Университетска болница „Канев“ – Русе, така и на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Цялото му съдържание е публикувана на информационната база данни на RG, както и в Google Наука. Научно списание „Общество и здраве“ е част от Националния референтен списък на Национален център за информация и документация Всеки брой е рефериран в CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Благодарим на авторите за това, че предпочетоха техните научни изследвания и разработки да намерят място в нашето научно издание през 2020 година!

проф. д.н. Венелин Терзиев

Главен редактор

Списание „Общество и здраве“

Излезе част 2 от брой 2 на Списание „Общество и здраве“
Сподели: