Изложбата „НБУ гостува в музея“ ще бъде открита днес в Русе

Изложбата „НБУ гостува в музея“ ще бъде открита днес в Русе

„НБУ гостува в музея“ – Регионален исторически музей град Русе, 27 септември 2021, 18:00 ч., зала за временни изложби в Екомузей с аквариум.

Събитието показва творчески резултати в сферата на изкуствата и науките за човека, създадени от студенти и преподаватели в НБУ и привлича вниманието към образование, основано на взаимодействие между преподаватели и студенти в теоретически и практически занимания и в интердисциплинарен контекст. То се осъществява благодарение на домакинството и съучастието на Регионалния исторически музей в Русе и отразява разрастващо се и задълбочаващо се сътрудничество с музея – партньорства по провеждане на летни школи по антропология, съвместни творчески прояви, домакинство на прояви на университета в кандидатстудентски кампании.

Събитието се стреми да „покаже“ визуален разказ за НБУ през погледа на студентите и преподавателите от програми към няколко департамента и сътрудничеството помежду им – „Антропология“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“ и „Кино и телевизия“. Представени са резултати от съвместни изследвания, творчески проекти и образователни задачи  в антропологични, документални и късометражни игрални филми, проекти на модни колекции, текстилни десени и принтове с мостри, проекти в сферата на интериорния дизайн, картини живопис и графика, авторски бижута.

Събитието се осъществява с участието на съвместна работа на студенти и преподаватели – доц. В. Савчев, преп. Станимир Божилов, доц. Калина Христова (департамент „Изящни изкуства“), доц. д-р Кристина Савова и Кристина Колодеева, гл. ас. д-р Иво Попов и д-р Румен Кожухаров, доц. д-р Елена Тодорова (департамент „Дизайн“), проф. Людмил Христов (департамент „Кино, реклама и шоу бизнес“), доц. д-р Ирена Бокова (департамент „Антропология“). То е свързано с кандидатстудентската кампания на университета и представя информация за образователните програми, научните изследвания и творческите дейности на университета.

Реализира се с с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие.

Сподели: