Изложбата "Русе в Русенски университет" се открива по повод 75 години от създаването на висшето учебно заведение

Изложбата „Русе в Русенски университет“ се открива по повод 75 години от създаването на висшето учебно заведение

Изложбата "Русе в Русенски университет" се открива по повод 75 години от създаването на висшето учебно заведение

Във връзка със 75 годишния юбилей на Русенския университет, Университетска библиотека открива поредицата от тематични изложби в Студентска читалня – Корпус 2 с изложбата „Русе в Русенски университет“.

Под това мото са събрани и изложени ценни книги, албуми, фотоси от библиотечния фонд, посветени на Русе и Русенското висше училище.

Дарение за попълване архивния фонд на Библиотеката направи ректорът чл.-кор. проф. дтн инж. Христо Белоев, съставител и научен редактор, съвместно с академик Васил Сгурев, на сборника „Българското техническо дружество в архивните документи“. Изданието е второ, допълнено, изключително ценно с автентичните си документи и публикации във вестник „Славянинъ“, политическо-литературен вестник на Русчук. Книгата е посветена  на основаното през 1885 г. в град Русе Българско техническо дружество.

Сподели:

Още новини от деня