Изложба на рисунки в ДГ "Русалка" е посветена на безопасното движение през погледа на децата

Изложба на рисунки в ДГ „Русалка“ е посветена на безопасното движение през погледа на децата

„Вече съм голям, правилата знам !“ – под този надслов в ДГ “Русалка“ – Русе беше организирана изложба на детски рисунки, в електронна среда. Заедно със своите учители, децата от трета и четвърта възрастови групи създадоха интересни тематични рисунки, свързани с безопасността на движението. Във всяка група се проведоха обучаващи беседи и дидактични игри по темата.

Сподели: