Изложба на художници от Сърбия – живопис, графика, видео, ще бъде открита на 11 юни в РХГ

Изложба на художници от Сърбия – живопис, графика, видео, ще бъде открита на 11 юни в РХГ

Време за прочитане: 2 мин.

Изложба на художници от Сърбия – живопис, графика, видео, ще бъде открита на 11 юни в 18 часа в Художествена галерия – Русе. Тя ще бъде там до 27 юни.

Скритото наследство е интимна и публична история на място, разказано от визуалния речник на съвременното изкуство в 29 лични прегледи. Разговорът на участниците – художникът и пространството – понякога се превръща в ожесточена дискусия, конфликт или хармонична връзка и протича извън постулатите на линейния поток на времето.

Изложбата Скрито наследство е проектирана през 2019 г. по повод откриването на реконструираната средновековна крепост Голубац на Дунава, датираща от 13 век. Проектът беше изпълнен в сътрудничество с Центъра за графика и визуални изследвания АКАДЕМИЯ на Факултета по изящни изкуства в Белград и Центъра за компетентност на Дунав, воден от идеята за съживяване на римския маршрут по река Дунав, като неразривна връзка между нации.

Град Русе е един от важните центрове по този маршрут с дълга история и богато културно материално и нематериално наследство. Близостта на местната ранносредновековна цитадела Sexaginta Prista има специална връзка с посланието, носено от изложбата Скрито наследство, става въпрос за универсалната стойност на водата, носена от Дунава, и за връзката, която ни свързва всички.

Не беше ново да се поставят произведения в стените на цитаделата, която се свързва с време на силните средновековни държави. Това, което беше скрито, беше дефинирано в ново пространство за действие, в което художникът оцелява като ненасилствен активист на подновен прочит на това, което ни остава. Изкуството несъмнено е доминиращият партньор в тези отношения, заемайки лъвския дял от стария дворец в мултидисциплинарен набор от произведения на изкуството.

Главните герои на дискурса са художници, чиито творби създават диалог с изложбеното пространство. Особеността на резултатната обстановка е способността на всеки от художниците езиково да адаптира съвременността на своите произведения, независимо дали става дума за картина, скулптура или видео работа, към взискателно пространство, така че диалогът да има някакъв шанс за успех. Духовността на пространството е неизбежна, определяна от водата на Дунав и околностите на град Русе. Тази духовност беше постигната чрез безкомпромисно и предизвикателно участие и оцеляване на избрани инсталации и скулптури, рисунки, графики, картини … Общо 29 художници се събраха с тежък багаж от лично наследство, за да разговарят помежду си, но и по времето, отбелязано и заклещено в пространството, те стигат до някакъв извод за бъдещето.

Всеки художник, с интимните си разкази, размива границите между възприемането на видимата реалност и реалния поглед, благодарение на ефектите от времето, емоциите и образа, като работата им в крайна сметка завършва в пространството на галерията. Произведения на изкуството, създадени в различни медии, оставят своя отпечатък и разкриват своята напълно нова стойност във връзка с този момент във времето, града и публиката, пред която са представени.

Изложбата „Скрито наследство“ е реализирана в тясно сътрудничество между Центъра за графично изкуство и визуални изследвания Академия, Факултет по изящни изкуства в Белград и Дунавски център за компетентност и първоначално съфинансиран от Европейския съюз. Сега изложбата се реализира в сътрудничество с Русенската художествена галерия.

Участници по проекта: Аница Вучетич, Милан Кулич, Светлана Волиц, Марио Коларич, Миодраг Мишко Петрович, Неманя Николич, Владимир Миладинович, Здравко Йоксимович, Йелена Миличевич, Димитрие Пецич, Владимир Перич, Милан Антич, Лидия Делич, Никола Велицки, Тамара Пайкович, Мария Анджелкович, Нина Тодорович, Ивана Ивкович, диСТРУКТУРА, Вера Стеванович, Магдалена Павловоч, Нина Ивнович, Марко Вукша, Милорад Панич, Стефан Димитрийевич, Душан Петрович, Оливера Савич Попович, Слободанка Ступар, Владимир Миланович.

Сподели:

Още новини от деня