Изложба "Театрален плакат" гостува в Русе

Изложба „Театрален плакат“ гостува в Русе

На 6 ноември от 18,00 часа, във фоайето на Драматичен театър „Сава Огнянов“ ще се открие изложба сценични плакати на студенти от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ към Факултет по Изобразително изкуство, Велико Търново. Представени са 30 творби посветени на изкуството на театъра, операта и балета. Този род изложби са голяма рядкост поради поръчковия характер на това изкуство. Плакатите се създават за да отразят конкретна постановка или културно събитие и след това обичайно потъват в забрава. С тази изложба студентите имат за цел да представят пред русенската публика многообразието и силата на въздействие на плаката, като жанр в изкуството. Въпреки че всяка от изложените творби е инспирирана от конкретно сценично произведение е самостойна художествена творба. Авторите използват широка палитра от изразни средства, за да привлекат вниманието на аудиторията и разкрият в най-фокусиран вид фабулата на сценичната постановка. Техният език се характеризира със синтетичност, артистичност и драматичност.

Сценичният плакат заема основно място в учебната програма на студентите изучаващи специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“, защото е важен елемент от масовата култура. Именно той поставя основите за появата и съзряването на всички останали жанрове в плакатното изкуство. Придобива широка популярност и е наречен „галерията на улицата”.

В настоящият момент плакатът претърпя съществени трансформации, той е гъвкаво и интердисциплинарно изкуство, което върви в крак с тенденциите и потребностите на урбанистичната среда. С навлизането в дигиталната ера той се прероди с нови изразни средства и системи на презентация. Еволюира под формата на билборд, калкани, амбиент реклама, тотеми, мегабордове, нестандартни рекламни конструкции и мн. др. Присъства във всички сфери на работа и забавление на хората и като такъв е неразделна част от графичната среда на модерния град. За огромно съжаление качественият плакат, който съдържа социални и културни послания е изместен от полагащото му се място – улицата. Стойностни художествени произведения могат да се видят по-често в галериите, отколкото в реална градска среда.

Произведенията включени в изложбата са наситени с нагнетена емоционалност, уникалност и артистизъм. Боравят толкова умело с художественото преувеличаване, че хиперболите и аналогиите които те използват се превръщат в естествено продължение на драматургичния образ. Използват квинтистенцията на живописта, скулптурата и графиката, за да постигнат артистичен и в същото време обобщен образ на посланието. Съзерцавайки тези творби границите между реалност и илюзия се размиват и зрителят попада в необятния свят на фантазията.

Стремежът на младите художници е стъпка по стъпка да реабилитират позициите на плаката, като средство за визуална комуникация. Той обединява инструментариумът на изящните и приложни изкуства в една бълбукаща от идеи и послания симбиоза. Изразната му мощ е натоварена с мисията да естетизира градската  среда, за да издигне масовата култура на едно по-качествено ниво.

Сподели:

Още новини от деня